Per Cuma

Sunday, April 09, 2017 0

Per Cuma

Gambar Tulisan Percuma (Doc. Aa Fuady)

Karya: Mhd. Saifullah
Bukan siapa, atau pun apa.
Tidak harus semua
diawali perbuatan tanya mengapa.

Banyak berpikir.
Banyak berilmu.
Banyak pula kehilangan.

Percuma.

Kita selalu ingin mencoba.
Tapi kita lupa bekal untuk berubah.
Kita merasa bangga,
namun tiada upaya.
Berharap di pucuk iba.

Percuma.

Bukan siapa, atau untuk apa.
Berbuatlah sederhana
asal berguna.
Tidak percuma.
Emperum, Banda Aceh
21 Februari 2017